Färg

Färg Utväxt/botten.................................... 660 kr

Färg Kort hår .........................................fr. 770 kr

Färg Mellanlångt hår .............................fr. 990 kr

Färg Långt hår .....................................fr. 1200 kr

 

Nyansering
(ex. eliminera gulatoner)

Nyansering Kort hår.................................  385 kr

Nyansering Mellanlångt hår......................  520 kr  

Nyansering Långt hår ................................ 650 kr 

 

Avancerad färg
(ex. botten, slingor och nyansering i samma behandling)

Avancerad färg Kort hår..................... fr. 1300 kr

Avancerad färg Mellanlångt hår.......... fr. 1500 kr

Avancerad färg Långt hår.................... fr. 1850 kr


Ej avbokad tid debiteras!