Slingor

Slingor i hätta inkl. klippning..................... 1100 kr

Folieslingor kort hår................................ fr. 660 kr

Folieslingor mellanlångt hår.................... fr. 990 kr

Folieslingor långt hår............................. fr. 1200 kr

 

Nyansering
(ex. eliminera gulatoner)

Nyansering kort hår.....................................  385 kr 

Nyansering mellan hår ................................. 520 kr

Nyansering långt hår .................................... 650 kr

 

 


                Ej avbokad tid debiteras!